نمایندگی ایران رادیاتور دردشت 

بررسی کلی وفرق رادیاتور پنلی و پره ای توسط تیم بررسی و فروش فنی ایران رادیاتور شرق  

 

دستگاههاي پخش كننده گرما وسايلي هستند كه از آنها براي جبران تلفات گرمايي ساختمان و گرم نگه داشتن  محل مورد نظر استفاده ميشود. دراين دستگاهها سيال گرم آب گرم، آب داغ و يا بخارجريان داشته و گرماي خود را از طريق سطح تبادل كنندۀ گرما به محيط منتقل مي كنند. اين دستگاهها با توجه به شكل و جنس كاربريهاي متفاوتي دارند. در تصاوير زير چند نمونه از آن رامشاهده  مينماييد.  


نمایندگی ایران رادیاتور شرق نمایندگی دردشت و گلبرگ و رسالت و علم وصنعت   آماده ارسال متخصص و تعمیر کار پکیج میباشد 

متداولترین وسیله جهت گرمایش اتاقها رادیاتور میباشد. که  گرمای خود را از طریق تابش و جابهجایی طبیعی به هوای اتاق  پس میدهد. هوای باالی رادیاتور به دلیل سبک شدن به طرف  باال حرکت میکند و هوای سرد اتاق جایگزین آن میشود که  باعث یک چرخش طبیعی در جریان هوای اتاق شده و اتاق  گرم میشود.

1 رادیاتور پنلی:  رادیاتورهای پنلی به دلیل استفاده ازورقهای فوالدی در گروه رادیاتورهای فوالدی قرار میگیرند.  رادیاتورهای پنلی مانند رادیاتورهای آلومینیومی روی دیوار نصب میشوند آب در سطح جلو و عقب جریان  دارد و وجود فاصله بین دو سطح جلو و عقب با یک یا دو ردیف کنوکتور باعث جریان هوا از پایین به باال در  بین دو سطح شده و راندمان گرمایی آن افزایش می یابد.

این رادیاتورها در مدلهای گوناگون تولید میشوند. هر مدل براساس ارتفاع و طول رادیاتور معین میشود  که در جدول زیر یک نمونه آن آورده شده است. هریک ازمدلهای این رادیاتورها ممکن است تک پنل، یا  دو پنل، تک کنوکتور یا دو کنوکتور باشند.


ایران رادیاتور شرق نمایندگی ایران رادیاتور پیروزی  آماده ارسال متخصص و تعمیر کار پکیج میباشد 

مزایای رادیاتورپنلی ایران رادیاتور:  

  • سطح تابش یکنواخت   
  •  زیبایی و تناسب با اغلب  
  • طرحهای دکوراتیو  
  • امکان نصب از هر طرف  

معایب رادیاتورپنلی ایران رادیاتور

  •   در صورت سوراخ شدن بايد  كل پنل تعويض شود.   
  • امکان افزایش یا کاهش  ظرفیت گرمایي رادیاتور به  پنل وجود ندارد.

2 رادیاتور پره ای:

 اين رادیاتور از چند پره تشکیل شده که این پره ها بسته به نوع رادیاتور به سه روش  الف  ـ  اتصال پرسی جوشی ب  ـ  اتصال توسط مغزی چپگرد و راستگرد پـ  بوش جا زدنی به یکدیگر متصل  شده اند.  باتوجه به رادياتورهاي موجود دراطراف خود به نظر شما هر کدام از روشهای اتصال که در بالا ذکر شد  مربوط به رادیاتور با كدام جنس است؟

نمایندگی ایران رادیاتور

تعمیرکار پکیج منطقه دردشت